czech english russian ukraine

Информационные источники

  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích vč. pozdějších změn a doplňků
  • Vyhláška č. 30/2001 Sb. vč. vyhlášky 202/2008 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
  • Zákon č. 247/2000 Sb. ve znění zákona č. 374/2007 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • Vyhláška MD č. 156/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/00 Sb. ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
  • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
  • Vyhláška MD č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění vyhl.197/2006 Sb.

Источником информации и приведенных интернетовых адресов являются официальные страницы министерства транспорта Чешской республики

Fabie Fabie