czech english russian ukraine

Vrácení všech skupin řidičských oprávnění

12 bodů


Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat    v ž d y. Cvičné jízdy i vlastní zkoušku můžete absolvovat již před uplynutím 1 roku, ale o navrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičkých oprávnění. Doklad o provedené zkoušce nesmí být starší 30 dní.

Jaké doklady potřebujete:
  • žádost do autoškoly /ke stažení na webu/
  • výpis z karty řidiče
  • oznámení o dosažení 12 bodů
  • dopravně psychologické vyšetření

Zákaz řízení


Pokud došlo k uložení sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem navrácení řidičských oprávnění v případech, kdy uplynula doba delší 1 roku ode dne platnosti právní moci rozsudku nebo rozhodnutí správního orgánu. Přezkoušení ale i cvičné jízdy můžete absolvovat až když vám skončil zákaz činnosti.

Jaké doklady potřebujete:
  • žádost do autoškoly /ke stažení na webu/
  • posudek zdravotní způsobilosti / ke stažení na webu/
  • výpis z karty řidiče
  • rozhodnutí správního orgánu nebo rozsudek soudu
  • pokud vám byl prominut zbytek trestu též rozhodnutí nebo usnesení

Přijímáme poukázky firem Sodexo, Edenred a Le Cheque Déjeuner.

Motorky Osobní auta
Nákladní auto Autobus